top of page

Compliance

This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do, and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

Brukervilkår

Brukervilkårene er knyttet til bruken av epulsen.no mellom besøkende på nettsiden (”brukeren”) og epulsen.no og Kanosa AS.

Alt innhold på websiden beskyttes av norsk lov og internasjonal imateriell lov. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter relatert til tjenestene og websiden innehas eller lisensieres av Kanosa AS. Brukeren er ansvarlig for at man ikke benytter websiden eller tjenestene til annet bruk i strid med opphavsrettslig eller annen lovstridig virksomhet i strid med disse brukervilkår. Brudd på dette inkluderer (dersom dette ikke spesifikt er uttrykkelig tillatt) blant annet nedlastning av innhold, kopiering, distribusjon av innhold, tilgjengeliggjøring av innhold på annet vis eller offentlig visning av innhold. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.

Kanosa AS gir ingen garantier og kan ikke holdes ansvarlig for innhold og informasjon som tilbys på eller gjennom websiden eller tjenestene. Kanosa AS gir heller ingen garantier hva gjelder funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet ved tjenestene eller websiden. Epulsen.no er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade med mindre Kanosa AS har handlet grovt uaktsomt.

Kanosa AS forbeholder seg retten til å utestenge brukeren dersom disse vilkår ikke etterfølges. Brudd på disse brukervilkårene kan være straffbart og medføre erstatningsansvar for brukeren.

Kilder

Brukervilkårene er knyttet til bruken av epulsen.no mellom besøkende på nettsiden (”brukeren”) og epulsen.no og Kanosa AS.

Alt innhold på websiden beskyttes av norsk lov og internasjonal imateriell lov. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter relatert til tjenestene og websiden innehas eller lisensieres av Kanosa AS. Brukeren er ansvarlig for at man ikke benytter websiden eller tjenestene til annet bruk i strid med opphavsrettslig eller annen lovstridig virksomhet i strid med disse brukervilkår. Brudd på dette inkluderer (dersom dette ikke spesifikt er uttrykkelig tillatt) blant annet nedlastning av innhold, kopiering, distribusjon av innhold, tilgjengeliggjøring av innhold på annet vis eller offentlig visning av innhold. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.

Kanosa AS gir ingen garantier og kan ikke holdes ansvarlig for innhold og informasjon som tilbys på eller gjennom websiden eller tjenestene. Kanosa AS gir heller ingen garantier hva gjelder funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet ved tjenestene eller websiden. Epulsen.no er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade med mindre Kanosa AS har handlet grovt uaktsomt.

Kanosa AS forbeholder seg retten til å utestenge brukeren dersom disse vilkår ikke etterfølges. Brudd på disse brukervilkårene kan være straffbart og medføre erstatningsansvar for brukeren.

Kontakt

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

bottom of page